DYNAMIS, 3 / 2007, Froukje KlaverDromen vanuit homeopathisch perspectief (2004)


De verborgen eigenschappen in dromen zijn en blijven interessant. In mijn eigen praktijk vraag ik dan ook altijd naar de dromen van de patiënt: valt er een terugkerend thema te ontdekken (G. Vithoulkas) of wat is het gevoel dat de droom bij de patiënt oproept (R. Sankaran, J. Becker)?

Lukt het de patiënt het bijbehorende gevoel goed te verwoorden, dan kun je dit vertalen naar de ons bekende ‘delusions, anxiety, fears, et cetera’. Is dit niet het geval en wil je het onderbewustzijn van je patiënt zien te doorgronden, dan biedt het leren analyseren van dromen uitkomst. Nu het boek

‘Dromen vanuit homepathisch perspectief’ van Filip Degroote is gepubliceerd, biedt dit de nodige perspectieven. Degroote heeft zich bekwaamd in droomanalyse en spreekt in het voorwoord van zijn boek de wens uit dat homeopaten niet meer al te lichtzinnig omgaan met de dromen van een patiënt

en het niet langer beschouwen als een te verwaarlozen bijverschijnsel van slaap maar als de werkelijke ‘state’ van de persoon in kwestie.


Persoonlijk werkboek

De droomsectie in Kents Repertorium blijkt echter in de praktijk al snel te beperkt: aan een rubriek als ‘vivid dreams’ heb je niet zoveel. Verder zijn bepaalde middelen erg gebrekkig opgenomen. Murex purpurea staat bijvoorbeeld in de rubriek ‘Dreams, sea’ vermeld, waarbij je kunt veronderstellen dat het om een weidse zee gaat. Allen vermeldt Murex echter in de context van een

plotse vloedgolf, die vanuit de zee op de dromer afkomt.

De droom vertalen naar ‘delusions’ is niet meer dan een hulpbron: ‘Deze uitbreiding schiet echter meestal toch nog tekort om de complexiteit van de meeste dromen volledig te omvatten’, aldus Degroote. Jarenlang heeft hij de dromen van zijn patiënten bijgehouden: eerst op schrift en later met de computer zodat hij zijn bevindingen systematisch heeft kunnen verwerken. Hij beschouwt zijn dromenboek dan ook als een persoonlijk werkboek van jarenlange praktijkervaring.

Enerzijds vind je soms in de dromen de werkelijke probleemstelling van de patiënt en komen de emoties en kwetsbaarheden ‘letterlijk’ aan de oppervlakte, waarbij van de ‘mind rubrieken’ en mentale beelden gebruik kan worden gemaakt. Anderzijds heb je te maken met symbooltaal en zul je de droom moeten analyseren om achter de boodschap van de droom te komen. Freud en Jung hebben zo hun welbekende theorieën hierover.


Vermomming

Dromen kunnen zich vermommen in de vorm van symbolische namen, de signatuur, archetypische of psychoanalytische boodschappen, mythen, sprookjes, bedenkingen en soms zelfs banale feiten. In de droom komt vaak de kwetsbaarheid of de essentie van de remedie die de patiënt nodig heeft

uitvergroot naar voren, ook al is daar objectief nog praktisch niets van te merken. Zo heeft een 42-jarige vrouw die gehuwd is met een licht gehandicapte man de volgende droom: ze droomt dat ze de auto gaat parkeren terwijl haar man al is uitgestapt. Ze parkeert de auto, stapt op haar man af

en vraagt hem om de parkeerkaart terwijl ze deze al in haar hand heeft (1).

Wanneer ze terug naar de auto gaat en de straat over wil steken, ziet ze een hondje midden op straat lopen dat gevolgd wordt door een hele rij auto’s. Wanneer het hondje plots een straat inslaat, slaan ook de bestuurders deze straat in (2). Degroote analyseert deze droom als volgt: ‘Opvallend is de mentale uitschakeling van de vrouw bij wat er gebeurt. Zelf is ze er niet met haar gedachten bij (1). Verder ziet ze dat anderen zich laten leiden door een wezen van een lagere orde, het hondje (2). Het is alsof hun denken is uitgeschakeld en hun mogelijkheid om zelf te beslissen en te denken is gescleroseerd. Aldus is de link met het homeopathische middel Alumina vrij evident.


Stap voor stap

Degroote geeft in zijn boek duidelijke richtlijnen hoe je een droom stap voor stap kunt analyseren:

1. Onderlijn alle elementen en kernwoorden van alle dromen. Op die manier heb je snel een structuur en zijn de gegevens reeds in zekere zin overzichtelijk.

2. Selecteer de gedeeltes van de droom die met de realiteit te maken hebben.

Deze kun je niet opvatten als droomsymptomen, tenzij het expressies zijn van een in realiteit sterk aanwezige, emotionele toestand.

3. Bespreek de meest frappante elementen van de droom opnieuw met de patiënt. Soms krijg je dan meer emotionele achtergrondinformatie of herken je een duidelijke symboliek of opgave vanuit het onbewuste van de dromer naar het bewuste van de dromer toe.

4. Tracht de gevonden kernwoorden, thema’s te verwoorden naar repertoriale taal en probeer deze terug te vinden in het droomrepertorium of de mind rubriek (met name de ‘delusions’).

5. Tracht je keuze te confirmeren via verdere anamnese en/of energetisch onderzoek om zo uiteindelijk tot het meest verantwoorde voorschrift te komen.


Essentie

Vanaf pagina 77 komt de casuïstiek in alfabetische volgorde aan bod van zowel bekende als vrij onbekende middelen (in totaal zo’n 265). Degroote heeft gekozen voor een gevarieerde presentatie: bij het ene middel wordt de casus van a tot z besproken, bij het andere middel komt vooral de

droomanalyse van een geneesmiddel aan de orde. Achterin het boek is ook de index van de droomthema’s met de bijbehorende remedies te vinden. Zo past bij het thema ‘lief, moeten doorgaan als’ bij Lacticum acidum, Niccolum, of bij het sprookjesthema ‘Klein Duimpje’ Baryta carbonicum, Silicea. Wanneer je vervolgens de genoemde remedies erop naslaat, bemerk je algauw dat met deze droomthema’s de essenties van de remedies worden geraakt, waarmee ik maar wil zeggen dat Degroote met zijn droomrepertorium een belangrijke bijdrage levert aan de verdieping van de homeopathie.


Frouke Klaver
DREAMS FROM HOMEOPATHIC PERSPECTIVE (publication is expected in 2014):


PREFACE


By Frederik Schroyens, M.D.


From the early days of homeopathy there have been dreams. The first dream of the first remedy, China, was: ‘Anxious dream: he has to go perpendicularly down into an abyss’. Yet this dream was not in the repertory of Kent. Mere coincidence? Or does it mean that at that time not so much attention was paid to dreams?


Meanwhile a lot of things have changed. Barthel and Klunker promoted the dreams to a separate chapter in there ‘Synthetic Repertory’. Presentday homeopaths have been publishing specific books about dreams (Agrawal, Master, Panda, Sivaraman, Vakil, Wilsey, etc.). Kent’s repertory contained 3192 dream-additions; Synthesis 9.1 has 13905 with 18871 author references.


The work of Filip Degroote adds a dimension to this evolution. He has gathered about 130.000 additions, which is a very impressive figure. Yet , there is more. The materia medica describes dreams often in detail. By the time they get to the repertory they have been cut enormously. So often we only find the keynote of the dream and not the context, not the whole story.


Filip Degroote did keep all these details, both in his notes as in his transcription to repertory language. This he has done both for the materia medica information as for his own cases. It is a logical evolution: our patients tell about their dreams in great detail; why shouldn’t we use this information as it is?

As a consequence this book holds a never encountered treasure in information about dreams, written down with an impressive accuracy.


There is another fascinating aspect about this work. A dream only becomes real when we can attach a remedy to it. Therefore several authors proposed to use other parts of the repertory, e.g. the delusions, the delirium rubrics, the fears etc. (Bronfman, Grégoire, Masi, etc). The unknown dream is being translated in known rubrics.

With a fascinating creativity Filip Degroote time after time explains how he derives a remedy from very complex dreams.

For years he has been perfecting this very precise dream-analysis. Thus he transcends his predecessors.

Numerous examples in this book teach us how to look at dreams from a different perspective.


I am delighted that my colleague Filip Degroote, after years of labouring as a monk, is putting this information at our disposal. Let me conclude by referring to the ‘first homeopathic dream’ of this introduction: our knowledge and the use of dreams is through this work ‘going perpendicularly up’!Frederik Schroyens, M.D.

Gent, 26 May 2004By Kees Dam, M.D.


Filip Degroote is a true pioneer in homeopathy. First he developed, from his knowledge of the Weihe pressure points , an extensive and refined energetic search system to arrive at the simillimum or to confirm it (Physical Examination and Observations in Homeopathy, 1992). Now you are holding his dream book in your hands. It is the result of years of keeping up with and writing down of the dreams of his patients. As you go through the book you can hardly imagine that one man has been able to successfully prescribe such an enormous amount of new small remedies. We should consider ourselves lucky that Filip Degroote in a fulltime general practice has been able to spend time and discipline to document all this with such diligence and accuracy. This book (and also the electronic dream repertory) is an excellent and very powerful tool to access a remedy which otherwise we might have never thought of.


This book and repertory rehabilitate the dream in homeopathy. By definition the dream is a paragraph 153 symptom, unique, special and characteristic and above all a direct translation of the ‘state’ of the patient. It is the ‘state’ of the patient that according to paragraph 211 of the Organon by excellence determines the choice of the remedy. This is classical homeopathy ‘pur sang’. With this combination of dreams and their energetic confirmation Filip Degroote is able to take care of a fulltime general practice in an entirely homeopathic way; he hardly ever has to refer his patients to a specialist or a hospital. A bigger evidence of efficiency is hardly thinkable.


Kees Dam, homeopathic doctor

Amsterdam, March 29th 2004.

IMPRESSIONS about the dream book and the use of the dream repertory:


Filip Degroote shows again that homeopathy does really mean something very important for the suffering. His patients receive the dreams from their unconscious that they need to help their doctor to find a good remedy for them. The fact that you can't manipulate your dreams demonstrates the profound level of action of the triad ‘patient, doctor and remedy’.

Many contemporary homeopaths do not use this part of the repertory or only in a rather limited way, because they have experienced too many disappointments with the dream rubrics. The book that is the basis how to work with the dream repertory is itself a thorough instruction by example about how to use the repertory in the case of a dream symptom. I believe that the unconscious of Filips patients perceives his relentless curiosity about their dreams, and that this is the reason that his patients bring him so many 'repertorisable' dreams. They may not know it, but the new dream repertory testifies to this curiosity. Filip updated it during many years, practice day after practice day he typed the latest dreams.

An exemplary chapter in the book is on Belladonna. Never I saw such a clear remedy picture of the so called Stockholm syndrome, when a person who is taken hostage identifies to a large extent with the terrorist. Dreams recorded by patients helped with Belladonna brought on this insight.

The new dream repertory will make the dream realm of our practices better accessible, and it will now be possible to compare experiences.

I hope for a wide use.


Jean Pierre Jansen, Groningen, The Netherlands, 10/02/2009

Contact Information
Dr. Filip Degroote
Nieuwe Sint-Annadreef 5
8200 Sint-Andries
Belgium

Patient entrance:
Heesterlaan 4


Telephone : +32 50 36 30 20

Email : filip.degroote1@telenet.be
Location

Filip Degroote - Medical Doctor | Filip Degroote


English


HOME
- Short-Presentation
- Philosophy
- Interviews
- Book Reviews - List-of-Publications
- The-Dream-as-View-into-the-Soul
- Homeopathic-Miasms-and-Heredity
- Influenza-and-Sycosis
- Available in RadarOpus
- Physical-Examination-and-Observations-in-Homoeopathy
- Notes-on-Miasms-and-Heredity
- Dromen-vanuit-homeopathisch-perspectief
- Dreams---a-Homeopathic-Perspective
DREAM-REPERTORY
SEMINARS
FAQ
CONTACT