Interviews

Interview Filip Degroote, in HM (Magazine over Homeopathie en gezond beter worden, Nederland, nov. 2017)


Lilian Peters

Op een mooie herfstmiddag ga ik op bezoek bij Filip Degroote in zijn landelijk gelegen woning aan de rand van de Belgische stad Brugge. Filip Degroote is huisarts en hij behandelt zijn patiënten voor 100% met homeopathie. Daarnaast houdt hij zich al vele jaren bezig met het analyseren van dromen. Dromen zijn voor hem onontbeerlijk in de speurtocht naar het juiste geneesmiddel voor zijn patiënten. Hij schreef er een alom geprezen boek over 'Dromen vanuit homeopathisch perspectief'.

U bent huisarts, hoe bent u bij de homeopathie terechtgekomen?
Homeopathie is in mijn leven gekomen door mijn beste vriend aan de universiteit die later ook mijn schoonbroer geworden is. Hij was altijd homeopathie aan het studeren, ook in de jaren dat wij student geneeskunde waren. Ik wist eigenlijk niet wat homeopathie was.
Ik ben in mijn eerste jaar als huisarts begonnen met neuraal therapie, maar mijn schoonbroer was inmiddels in Nijmegen bezig met een opleiding homeopathie. Het intrigeerde mij, ik wilde weten wat dat was. Toen ben ik in Brussel naar de Franse school voor homeopathie gegaan. Na een half jaar, dus lang voordat ik afgestudeerd was, begon ik er mee te werken en twee jaar later zat ik 100% in de homeopathie.
Ik heb misschien geluk gehad dat ik bij de eerste patiënt goed scoorde, dat motiveert, want homeopathie is moeilijk. Je begint homeopathie toe te passen door goed het repertorium (database met symptomen met daarbij passende homeopathische middelen-red.)) te leren kennen. Dat was de eerste stap. Dan leer je, om het juiste middel te kunnen vinden, dat je enkel de frappante, originele symptomen mag gebruiken: symptomen die individueel zijn.

Op een gegeven moment bent u zich gaan verdiepen in de dromen van patiënten.
Dat komt omdat ik eigenlijk altijd notities maak als ik iets interessant vind. Mensen vertelden mij hun dromen en ik schreef ze op. Na verloop van tijd vielen mij steeds meer details in de dromen op en ik dacht: ik moet er iets mee doen.
Ik motiveerde mensen om hun dromen op te schrijven want ik zag dat ik dat kon gebruiken. Het moet gaan om dromen die louter fantasie zijn. Dus geen herhaling van een televisieprogramma of gebeurtenissen van de dag ervoor. Maar als je er zelf iets bij fantaseert is het goed. Want dat is van jou.
Omdat ik bij mijn patiënten op het einde van het consult ook altijd het energetisch onderzoek op basis van applied and clinical kinesiology toepas, ben ik er zeker van dat een bepaald middel juist is. Als je dan ook de dromen noteert, kun je met behulp van de computer zien welke droom bij welk middelen hoort. Meer en meer hoorde ik dezelfde thema's en kwamen dezelfde bijhorende middelen terug.

Het repertorium bevatte algemene rubrieken over dromen; u heeft er details aan toegevoegd?
Het repertorium heeft de rubriek Dreams of flying. Maar ja, de een droomt dat hij vliegt zoals een vogel, de ander zoals superman, weer een ander droomt dat hij vliegt liggend op zijn rug. Dat zijn details die niet in het repertorium staan en die de patiënt je soms vertelt, of die je leest in de Materia Medica (homeopathisch naslagwerk waarin middelenbeelden beschreven staan- red.) Dus het was eenvoudig om het detail eraan toe te voegen. Op die manier krijg je veel meer verfijning. Door die verfijning kom je ook gemakkelijker naar bepaalde middelen, of naar een bepaalde groep van middelen.

Hoe gaat u te werk bij het analyseren van dromen?
Er zijn voor mij twee manieren om dromen te analyseren. Ten eerste kijk ik of ik de taal van het repertorium herken. Of de taal die ik zelf aan het repertorium heb toegevoegd. De andere manier is dat ik zoek naar een bepaald thema in de droom.
Ik had bijvoorbeeld een patiënte van een jaar of 35 met een kindje van acht jaar. Ze wilde opnieuw zwanger worden, en dat lukte niet. Ze is bij de gynaecoloog geweest die heeft haar behandeld, maar zonder succes. Dan komt ze bij mij en ze kan mij een droom vertellen.
Zij vertelt dat zij en haar man naar een andere locatie verhuizen. Dan merken ze plots dat er in de tuin nog een zeer groot gebouw staat en blijkbaar is dat ook van hen. In de droom is de vrouw kwaad, ze zegt: ik accepteer niet dat daar mensen in wonen, ik zou daar liever zelf wonen, want dat gebouw is beter dan het huis waar we nu zijn. Ze gaat samen met haar man naar de bewoners toe om ze eruit te zetten. De mensen die er wonen, laten hen het huis zien en langzaam maar zeker begint ze mee te voelen met die mensen en ziet ze in dat ze er heel goed op hun plaats zijn. Uiteindelijk mogen ze blijven.
De vraag is nu hoe moet je die droom analyseren? Ik heb nog meer gelijkvormige verhalen gehoord en genoteerd. Het thema dat hier speelt is dat je uiteindelijk met de tegenstander gaat meevoelen en met zijn stroom meegaat. Dat is het Stockholm syndroom. Dat vind je terug in mijn repertorium: er staan twee middelen: Belladonna en Oncorhynchus (wilde zalm). De wilde zalm is vooral bekend voor fertiliteitsproblemen. Ik schreef de patiënte Oncorhynchus voor en ze werd zwanger.
Dus in dit geval was de droom de sleutel tot het juiste middel?
In mijn praktijk is eigenlijk in 90% van de gevallen de droom de sleutel tot het juiste middel. Ik zou mijn werk zonder die dromen niet kunnen doen. De mensen vertellen niets buikbaars meer. Ze zeggen: ik hoest of ik heb keelpijn, hele gewone dingen. Het kan zijn dat je een mooi individueel symptoom vindt, maar meestal vind je geen bijzondere symptomen. Dromen daarentegen brengen altijd nieuwe informatie.

Wanneer u mensen behandelt op basis van hun dromen, behandelt u dan preventief?
Eigenlijk werk ik meestal preventief en ook wel eens curatief. Ik vraag mijn patiënten altijd om na 2 tot 4 maanden terug te komen. Dan hebben ze soms alleen dromen, maar die dromen zijn voldoende om ze weer in balans te brengen. Eigenlijk is dat de ideale manier. En de mensen beamen dat. Mensen in mijn praktijk vertellen mij hun dromen zonder al te veel gene, ook de seksueel getinte dromen. Ze hebben niet zo veel last van de polished apple attitude.

Is het altijd gemakkelijk om een droom te analyseren?
De meeste dromen zijn niet zo moeilijk, ze zijn vrij letterlijk te nemen. De droom is eigenlijk het mosterdzaadje van wat er zich kan voordoen. In een droom van een van mijn patiënten moet een vrouw haar gehandicapte man met de auto afzetten. Ze kan er moeilijk parkeren dus ze parkeert een eind verderop. Als ze terugkomt om zich bij haar man te vervoegen ziet ze in het midden van de weg een hondje lopen, dat gevolgd wordt door allemaal auto's in colonne. Als het hondje links af slaat, slaan alle auto's links af, gaat het hondje naar rechts, dan volgen alle auto's. In haar droom verwonderde de vrouw zich erover dat de mens een zoogdier van een lagere orde volgde.
Dit is een Alumina droom. Bij dit homeopathische middel laat je je volledig leiden door iemand anders, het zelf is uitgeschakeld. Om dit te vinden ga je op zoek naar een gelijkend beeld in de Materia medica. Soms staat het er in, soms niet en voeg je het zelf toe. Zo is mijn droomrepertorium ontstaan.

Waar dromen mensen over?
Soms heb je mensen die heel vriendelijk zijn en dan zie je in de droom de schaduwkant naar boven komen. Of de droom gaat over bepaalde gevoelens en karaktertrekken die mensen van zichzelf niet zo aanvaarden. Dan zie je dat ze die in de droom gaan projecteren op de antagonist. Maar eigenlijk droom je altijd over jezelf.

Dromen zijn soms een uiting van het collectieve onbewuste. Kunt u daar een voorbeeld van geven?
Een uitbater van een tennisterrein die al jaren bij mij komt, droomde dat hij een keer iets anders wou doen want hij deed dag in dag uit altijd maar hetzelfde. Hij wilde iets doen met kunst. Hij gaat naar de kunstacademie op de dag van inschrijving en bij binnenkomst krijgen alle mensen een bordje. Op een bepaald moment wordt nummer 42 afgeroepen. Niemand reageert. Plotseling beseft de man dat hij het bordje met nummer 42 heeft. Hij gaat naar de directeur. Die zegt tegen hem: ga zitten, vertel wat uw verwachtingen zijn, wat komt u hier doen? De man zegt: ja ik ben tennisleraar, ik zou eens wat anders willen doen, misschien iets met dans. Ik heb bewondering voor dansers, maar zelf heb ik geen gevoel voor ritme.
Als je dan in het periodiek systeem kijkt van Jan Scholten zie je daar in kolom 6 staan: 'Uitdaging' en daaronder bij nummer 42 het element Molybdeen, dat als kenmerk heeft het bewijzen van creativiteit. Ik gaf hem het homeopathische middel Molybdeen en dat was goed. En deze patiënt wist niets van scheikunde. Maar hij komt via de droom in contact met het collectieve onbewuste. In dit geval krijg je de oplossing op een presenteerblaadje, maar je moet het wel herkennen. Ik vind dat heel leuk, ik hou er van om een beetje Sherlock Holmes te spelen.

Contact Information
Dr. Filip Degroote
Nieuwe Sint-Annadreef 5
8200 Sint-Andries
Belgium

Patient entrance:
Heesterlaan 4


Telephone : +32 50 36 30 20

Email : filip.degroote1@telenet.be
Location

Filip Degroote - Medical Doctor | Filip Degroote


English


HOME
- Short-Presentation
- Philosophy
- Interviews
- Book Reviews - List-of-Publications
- The-Dream-as-View-into-the-Soul
- Homeopathic-Miasms-and-Heredity
- Influenza-and-Sycosis
- Available in RadarOpus
- Physical-Examination-and-Observations-in-Homoeopathy
- Notes-on-Miasms-and-Heredity
- Dromen-vanuit-homeopathisch-perspectief
- Dreams---a-Homeopathic-Perspective
DREAM-REPERTORY
SEMINARS
FAQ
CONTACT